Schreurs Maaseik
Koningin Astridlaan 101b
3680 Maaseik
T. 089 / 56 73 25
F. 089 / 56 14 18
info@schreursmaaseik.be
BTW BE 0422665325
openingsuren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 17.00 uur
:  gesloten
 |  home  | contact 
| service | producten | merken | verhuur | actueel  



Producten

Batterijen         
accu-zoeker
De lood accu
Accu's zijn simpelweg opgebouwd uit loden platen die in verdund zwavelzuur hangen waartussen een chemische reactie onstaat.
Er bestaan 2 soorten accu's : "natte" en gel-accu's ; deze hebben wat het woord al zegt, "gel" als elektrolyt.

Twee loden platen vormen samen een cel, deze cel levert door middel van een chemiche reactie 2,12 Volt. Wanneer we nu naar een auto-accu kijken van 12 Volt, dan hebben we daar 6 cellen voor nodig die in serie gechakeld zijn. Om nu meer capaciteit te verkrijgen (Ah) worden er meerdere loden platen, gescheiden door een poreus kunststof plaatje, paralel in een cel gezet.
Bij deze reactie komt zuurstof en waterstof vrij, het is dan ook niet verstandig om open vuur te gebruiken bij het opladen van een accu. Zuurstof + waterstof is namelijk knalgas, een gevaarlijk gas, dat bij onsteking de accu kan laten openbarsten, waarbij het accuzuur wordt verspreid.


Hoe monteer ik een accu
Bij alle voertuigen vanaf bouwjaar 1998 dient het instructieboekje te worden geraadpleegd voordat de accu wordt ontkoppeld. Bij nalatigheid is de kans groot dat motormanagementsysteem en diverse accessoires zoals airbag, radio en navigator ontregeld worden.
In dergelijke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een externe stroombron om de instellingen te bewaren.
Dit kan door middel van een kleine 12V accu of een gestabiliseerde ader met een aansluiting op de sigarettenaansteker (zonodig contact inschakelen). Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.

     1.  Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften
     2.  Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot
     3.  Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting
     4.  Vervolgens de positieve kabel losmaken
     5.  Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon
     6.  Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline
     7.  Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem
     8.  Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting,daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig
          maar niet overdreven aan.
     9.  Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, tevens op ca 3cm van ieder einde een sneetje in de slang aanbrengen.
          Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang kan dit als overdrukventiel werken.
   10.  Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.

Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de batterijklemmen los. De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de batterijspanning en daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden als de batterij ontkoppeld wordt. De accu zorgt er namelijk voor dat de systeem-spanning niet boven een ontoelaatbare waarde uitkomt.

 
Jumpstart
Raadpleeg het instructieboekje voor de positie van de accu. Meestal is de aangewezen plaats het motorruim. Schakel van beide voertuigen de motoren en alle gebruikers uit.
Maak eerst de rode kabel vast aan de pluspool van de lege accu en bevestig de andere zijde aan pluspool accu van de hulpwagen.
Bevestig de zwarte kabel eerst aan de minpool accu van het hulpvoertuig en vervolgens aan de massa van het pechvoertuig. Zorg dat de kabels vrij blijven van bewegende delen. Start de motor van het hulpvoertuig en start even later het pechvoertuig. Maak de startkabels los in omgekeerde volgorde.


Accu Laders
Accu-laders worden onderscheiden door de wijze waarop zij het ladingsproces afwikkelen.
Dat gebeurt in een aantal stappen, gezamenlijk laadkarakteristiek genoemd. We kennen de volgende laadkarakteristieken.

W-karakteristiek: de stroomsterkte (A) van de lading neemt af naarmate de spanning (V) in de accu stijgt en de accu dus vol raakt. Acculaders van dit type treft men veelal aan in de zogenaamde superstores en de prijs reflecteert de kwaliteit.

IUIa, UoUp, IIUo, IUp en soortgelijke karakteristieken: Acculaders die laden met constante spanning in meerdere processtappen. Zo wordt bijvoorbeeld bij een Ctek Multi XS 25000 het laadproces begonnen met een pulslading om eventuele sulfatering door te diepe ontlading te herstellen. Vervolgens wordt de accu met een softstart als het ware 'wakker gemaakt' zodat deze de volledige lading kan opnemen.
Aansluitend volgen respectievelijk de bulklading en een absorbtielading gegeven om tot een volledige lading te geraken. Tot slot wordt een analyse uitgevoerd om te controleren of de accu stroom vasthoudt. De boostlading is optioneel. Na al deze acties schakelt de lader automatisch over op float lading met periodieke puls (druppel laden).
 
 
Onderhoud
De aanduiding onderhoudsvrij oftewel onderhoudsarm kan tot misverstanden leiden. Het betekent niet dat de accu niet hoeft te worden gecontroleerd op ladingstoestand of te worden gereinigd. Men bedoelt uitsluitend dat er geen elektrolyt hoeft worden bijgevuld. Moderne, gesloten accu's zoals VMF, hebben een zodanig laag verbruik dat gedurende de gehele technische levensduur bijvullen van elektrolyt overbodig is. Deze accu's hebben dan ook geen vulopeningen.


Verzorging accu's paralel geschakeld
Bij een parallelschakeling zijn van meerdere accu's de positieve polen met elkaar doorverbonden evenals de negatieve polen. Zo verdubbelt de capaciteit van de accuset, terwijl de nominale spanning van het systeem gelijk blijft. Het parallelschakelen van twee 12V 180Ah accu's levert dus een batterij op van 12V 360Ah.

Met het maken van een parallelschakeling dient echter opgepast te worden. Bij een parallelschakeling wordt de stroom over de beide takken verdeeld en is de stroomsterkte afhankelijk van de interne weerstand van de accu's. Als parallelgeschakelde accu's in de geringste mate in capaciteit verschillen of in leeftijd verschillen is de basis gelegd voor een spoedige terugkeer naar uw acculeverancier. Accu's met verschillende capaciteiten hebben in een parallelschakeling nooit dezelfde ladingstoestand. Bij het ontlade krijgt de accu met de laagste weerstand alle stroom en wordt overladen. De andere accu krijgt geen stroom en gaat sulfateren. Het resultaat is een kapotte set.

Bij het ontladen is steeds de zwakste accu eerder leeg dan de andere en dus dieper ontladen waardoor de onderlinge verschillen steeds groter worden. Toepassing van een diodebrug of scheidingsrelais voorkomt beÔnvloeding van accu's onderling. Belangrijk in een parallelschakeling is ook dat alle doorverbinders evenlang als dik zijn. Verschil in lengte of dikte betekent verschil in weerstand en dat zou betekenen dat bij verschillen in bekabeling de accu aan het einde van de streng te weinig lading krijgt, terwijl de accu aan het begin wordt overladen.


Verzorging accu's serie geschakeld
Bij een serieschakeling wordt de pluspool van de ene accu, gekoppeld aan de minpool van de andere. Het resultaat hiervan is een batterij waarvan de capaciteit gelijk is aan die van de gebruikte accu's maar met een nominale spanning van 24V.

Als een serieschakeling gemaakt moet worden kan men hier het beste accu's voor gebruiken van hetzelfde merk, type en productieserie (productiedatum) omdat de eigenschappen van deze accu's het beste overeenkomen. Gebruik van verschillende accu's kan leiden tot het sulfateren van de ene accu en overbelasting van de andere accu.